Meer inligting oor die

super macpac

Hier is ń paar kombinasies wat op die voerbal gebruik kan word.

Maak ook jou eie kombinasies.
kombinasie 1

Dips 1, 2 en 3 saam Banlic Float

kombinasie 2

Dips 4, 5 en 6 saam Honey Float

kombinasie 3

Dips 3, 5 en 7 saam Banlic Float

1 Banana
2 Berry Mix
3 Pinepapple Fluoro

4 Fruit Mix
5 Honey Fluoro
6 Sweetcorn

3 Pineapple Fluoro
5 Honey Fluoro
7 Caller

Alle dips en floaties is ook afsonderlik beskikbaar.